Echipa de emisie:


Asculta online !

 Dialogul permanent cu partenerii noștri de interes ne ajută să le cunoaștem așteptările, să primim sugestii și opinii, să stabilim și să men- ținem relații pe termen lung. O comunicare deschisă și onestă ne ajută să anticipăm şi să gestionăm mai bine eventualele riscuri, să ne îmbună- tăţim procesele decizionale şi, astfel, să protejăm reputaţia radio-ului.

Nu în ultimul rând, un dialog deschis ne ajută să ne facem cunoscut și înțeles modelul nostru de administrare a radio-ului și rolul nostru în societate.

Cristian Rauca – director